کلید ولوم 500 کیلو اهم

8,000 ریال بدون مالیات.

کلید ولوم 500 کیلو اهم (500k) - جزو مقاومت های متغیری است که دارای کلید هم است.

مــزایا
مــعایب
-->