ولوم 50 کیلو اهم

4,500 ریال بدون مالیات.

ولوم 50 کیلو اهم (50k) - جزو مقاومت های متغیر است.

مــزایا
مــعایب
-->