ولوم 20 کیلو اهم

4,500 ریال بدون مالیات.

ولوم 20 کیلو اهم (20k) - جزو مقاومت های متغیر است.

مــزایا
مــعایب
-->