ولوم 10 کیلو اهم

4,500 ریال بدون مالیات.

ولوم ده کیلو اهم (10k) - جزو مقاومت های متغیر است.

مــزایا
مــعایب
-->