ترانزیستور 2N5551

ترانزیستور 2N5551 جزو ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی (BJT) با قطبیت NPN است.
مــزایا
مــعایب
-->