ترانزیستور BC547

ترانزیستور BC547 یک ترانزیستور با قطب NPN است. این ترانزیستور برای خروجی تقویت کننده های صوتی و مدارهای ورودی ضبط صوت ها و همچنین مدار پردازش سیگنال گیرنده تلویزیون ها بسیار کارآمد است.

کارآمد بود

مــزایا
مــعایب
-->