ترانزیستور BC337-25

ترانزیستور BC337-25 جزو ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی (BJT) با قطبیت NPN است.

مــزایا
مــعایب
-->