ترانزیستور TIP142

ترانزیستور TIP142 یک ترانزیستور دو قطبی (BJT) دارلینگتون با قطبیت NPN است. ترانزیستور TIP142  قادراست جریان 10 آمپر را در ولتاژ 100 ولت ارایه دهد. در واقع این ترازیستور مکمل ترانزیستور TIP147 است. از این ترانزیستور در مدارارت سویچینگ صنعتی استفاده می شود.
مــزایا
مــعایب
-->