ترانزیستور TIP2955

ترانزیستور TIP2955 یک ترانزیستور قدرت با ولتاژ کلکتور امیتر 60 ولت و جریان کلکتور 15 آمپر با پلاریته PNP است. از این ترانزیستور در مدارهای تقویت صدا و همچنین مدارهای سویچینگ استفاده می شود.
مــزایا
مــعایب
-->