ترانزیستور TIP3055

ترانزیستور TIP3055 یک ترانزیستور قدرت با ولتاژ کلکتور امیتر 60 ولت و جریان کلکتور 15 آمپر با پلاریته NPN است. از این ترانزیستور در مدارهای تقویت صدا و همچنین مدارهای سویچینگ استفاده می شود.

خوبه با تشکر اگر دیتا شیت باشد بهتر است

مــزایا
مــعایب
-->