ترانزیستور 2SC5200

ترانزیستور 2SC5200 یک ترانزیستور قدرت با پلاریته NPN است و عموماً در مدارهای تقویت قدرت صدا به کار می رود. ترانزیستور C5200 دارای ولتاژ قطع کلکتور امیتر 230 ولت و جریان کلکتور 15 آمپر است. ضمناً این ترانزیستور مکمل ترانزیستور 2SA1943 است.
مــزایا
مــعایب
-->