ترانزیستور 2SA1943

ترانزیستور 2SA1943 یک ترانزیستور قدرت با پلاریته PNP است و عموماً در مدارهای تقویت قدرت صدا به کار می رود. ترانزیستور A1943 دارای ولتاژ قطع کلکتور امیتر 230 ولت و جریان کلکتور 15 آمپر است. ضمناً این ترانزیستور مکمل ترانزیستور 2SC5200 است.
مــزایا
مــعایب
-->