ترانزیستور ماسفت IRFZ44N

ترانزیستور IRFZ44N یک ماسفت قدرت HEXFET کانال N با مقاومت بسیار پایین در ناحیه سیلیکون و عملکرد سویچینگ بسیار سریع است.

ترانزیستور IRFZ44N

مــزایا
مــعایب
-->