ترانزیستور ماسفت IRF540N

ترانزیستور IRF540N یک ماسفت قدرت HEXFET (ساختار سلولی به شکل 6 ضلعی جهت افزایش تراکم در سطح کانال گیت)کانال N با مقاومت بسیار پایین در ناحیه سیلیکون و عملکرد سویچینگ بسیار سریع همچنین دارای نرخ تغیرات ولتاژ به زمان (dv/dt) دینامیک یا پویا است.
مــزایا
مــعایب
-->