مقاومت 3.3 کیلو اهم 1/4 وات 5 درصد (بسته 10 تایی)

مقاومت 3.3 کیلو اهم (مقاومت کربنی) با توان 0.25 وات و با تلرانس (خطای مقدار مقاومت) 5 درصد با کد رنگ نارنجی - نارنجی - قرمز - طلایی

-->