پتانسیومتر 5 کیلو اهم خوابیده - بسته 5 تایی

6,000 ریال بدون مالیات.

پتانسیومتر 5 کیلو اهم خوابیده (5k) - جزو مقاومت های متغیر است

مــزایا
مــعایب
-->