تقویت کننده عملیاتی TL072CP

آی سی های ورودی JFET خانواده TL07x نسبت به آمپلیفایرهای خانواده TL08x بسیار کم نویزتر طراحی شده اند.

آی سی های ورودی JFET خانواده TL07x نسبت به آمپلیفایرهای خانواده TL08x بسیار کم نویزتر طراحی شده اند. همچنین دارای بایاس ورودی و افست جریان کمتر و نرخ تغییر ولتاژ به زمان (SLEW RATE) سریعتری هستند. هارمونیک و نویز بسیار کم IC آمپلیفایر خانواده TL07X این آی سی را برای پیش تقویت کنندگی مدارات صوتی بسیار ایده آل کرده است. هر پایه ورودی آمپلیفایر با ویژگی JFET (برای ورودی های با امپدانس بالا) با خروجی های دوقطبی بر روی یک تراشه واحد کوپل شده اند.

مــزایا
مــعایب
-->