آی سی تقویت کننده LM224

آی سی LM224 یک IC تقویت کننده عملیاتی است که شامل 4 آپ امپ (با بهره تقویت بالا و فرکانس جبران شده داخلی) مستقل داخلی می باشد. این اپ امپ های داخلی توسط یک منبع تغذیه که می تواند رنج وسیعی از ولتاژ (3 تا 30 ولت) باشد تغذیه شوند.
مــزایا
مــعایب
-->