آی سی آپ امپ LM301

آی سی LM301 یک IC تقویت کننده عملیاتی (آپ امپ) همه منظوره است که دارای مشخصات مناسبی مانند ولتاژ تغذیه از 5V± تا 22V± و محافظت اضافه بار در ورودی و خروجی آی سی می باشد.
مــزایا
مــعایب
-->