آی سی تقویت کننده NE5532

آی سی NE5532 یک IC تقویت کننده عملیاتی است که دارای دو آپ امپ داخلی است. این آی سی دارای نویز خروجی بسیار پایین، دیود محافظ ورودی و محافظ اتصال کوتاه خروجی است.
مــزایا
مــعایب
-->