آی سی تقویت کننده TL071

 

آی سی TL071 یک IC تقویت کننده عملیاتی است که دارای دو آپ امپ داخلی می باشد. ورودی این آمپلیفایر از نوع JFET و خروجی آن از نوع دو قطبی (Biploar) است. این آی سی دارای بایاس جریان ورودی کم و نرخ تغیرات ولتاژ به زمان (Slew Rate) زیاد است. به دلیل نویز کم و در بساری از کاربردها از جمله پرداش سیگنال و تقویت صوت از آن استفاده می شود.
مــزایا
مــعایب
-->