آی سی تقویت کننده TL081

آی سی TL081 یک IC تقویت کننده عملیاتی است که دارای یک آپ امپ داخلی می باشد.

آی سی TL081 یک IC تقویت کننده عملیاتی است که دارای یک آپ امپ داخلی می باشد. ورودی این آمپلیفایر از نوع JFET و خروجی آن از نوع دو قطبی (Biploar) است. این آی سی دارای بایاس جریان ورودی کم و نرخ تغیرات ولتاژ به زمان (Slew Rate) زیاد است. به دلیل نویز کم و در بساری از کاربردها از جمله پرداش سیگنال و تقویت صوت از آن استفاده می شود. ورودی با امپدانس بالا این IC را برای مدارهایی که باید بار آنها در حداقل ممکن باشد یک انتخاب ایده آل ساخته است.
مــزایا
مــعایب
-->