آی سی مقایسه کننده LM393

آی سی LM393 از دو آی سی مقایسه کننده ولتاژ مستقل که با یک منبع تغذیه واحد و رنج ولتاژ وسیعی (2 ولت تا 36 ولت) تغذیه می شوند تشکیل شده است.

مــزایا
مــعایب
-->