میکروکنترلر ATmega64A-AU

میکروکنترلر ATmega64A یک میکروکنترلر CMOS هشت بیتی توان مصرف پایین است که مبتنی بر معماری AVR RISC طراحی و ساخته شده است. این میکرو کنترلر دارای 130 دستورالعمل با کارایی بالا که اکثراً تنها در یک سیکل اجرا می شوند.

حافظه ، برنامه و داده غیر فرار:
 1. مقدار 64 کیلو بایت حافظه فلش (FLASH) داخلی قابل برنامه ریزی و قابلیت 10000 با نوشتن و پاک کردن (Write/Erase)
 2. مقدار 4 کیلوبایت حافظه داخلی SRAM
 3. قابلیت آدرس دهی 64 کیلو بایت حافظه خارجی
 4. مقدار 2 کیلو بایت حافظه EEPROM داخلی قابل برنامه ریزی و قابلیت 100000 بار نوشتن و پاک کردن (Write/Erase)
 5. قفل برنامه فلش و حافظه داده EEPROM
خصوصیات جانبی:
 1. تعداد دو عدد تایمر - کانتر 8 بیتی با PRESCALER مجزا و دارای مد مقایسه (COMPARE)
 2. دو عدد تایمر - کانتر 16 بیتی با PRESCALER مجزا و دارای مدهای مقایسه و CAPTURE
 3. دو کانال مدولاسیون پهنای باند (PWM) هشت بیتی
 4. شش کانال مدولاسیون پهنای باند (PWM) یک تا 16 بیتی
 5. تعداد 8 کانال مبدل آنالوگ به دیجیتال که 10 بیتی (هشت کانال Single Ended - هفت کانال تفاضلی و دو کانال تفاضلی با کنترل گین *1 ، *10 و *100)
 6. دارای ساعت زمان واقعی (RTC) با اسیلاتور مجزا
 7. دارای مقایسه کننده آنالوگ داخلی
 8. دارای دو ارتباط سریال فرستنده گیرنده همزمان/غیر همزمان جهانی (USART) قابل برنامه ریزی
 9. دارای تایمر دیدبان (WATCHDOG TIMER) قابل برنامه ریزی با اسیلاتور داخلی
 10. قابلیت ارتباط سریال SPI به صورت کارفرما (MASTER) و برده (SLAVE)
 11. قابلیت ارتباط با پروتکل ارتباط دو طرفه (TWO WIRE)
 12. دارای 6 حالت خواب (SLEEP) {حالت قطع توان (Power Down) - حالت ذخیره توان (Power Save) - حالت کاهش نویز آنالوگ به دیجیتال - حالت بیکاری (Idle) - حالت آماده به کار (Stand By) - حالت آماده به کار تعمیم یافته (Extended Stand By)}
 13. منابع وقفه داخلی و خارجی
 14. اتخاب نرم افزاری فرکانس کلاک
 15. مطابقت با میکرو کنترلر ATmega103 توسط انتخاب فیوز بیت
 16. غیر فعال کردن سراسری مقاومت های Pull Up
 17. عملکرد کاملاً ثابت
 18. توان مصرفی پایین و سرعت بالا توسط تکنولوژی نیم‌رسانای اکسید فلزی مکمل یا CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor)
مشخصات پایه های ATmega64a
راهنمای پین های میکروکنترلر ATmega64A
مــزایا
مــعایب
-->