ست آزمایشگاهی آموزش سنسورها و مبدل ها مدل C

ستاپ آزمایشگاهی سنسورها و مبدل ها مدل C با قیمتی مناسبتر نسبت به مدل B جهت آموزش نحوه عملکرد و کار با انواع سنسورها و مبدل های دمای NTC , PTC و سنسورها و مبدل های نوری و ... به دانشجویان رشته های کنترل و ابزار دقیق و مطابق با سرفصل وزارت علوم طراحی و تولید گردیده است.

قابلیت های مجموعه آزمایشگاهی آموزش سنسورها و مبدل ها مدل C:
 • بررسی سنسورهای پیشرفته به همراه مبدل های مورد نیاز
 • بررسی سنسورهای صنعتی و خانگی و اداری پایه
 • مطابق با سر فصل های آموزشی ارایه شده از سوی وزارت علوم
سخت افزار مجموعه آزمایشگاهی آموزشی سنسورها و مبدل ها مدل C:
 • سنسورهای دمای NTC و PTC و LM35 برند Texas Instruments
 • مبدل سنسورهای دمای NTC و PTC و LM35 برند Texas Instruments
 • سنسور نوری مدل Photo Resistor
 • مبدل سنسور نوری با تقویت کننده های مدل OP07 یا TL082
 • سنسور مغناطیسی Read Relay
 • سنسور گیرنده و فرستنده مادون قرمز مدل TV
 • سنسور الکتریسیته ساکن با تقویت کننده های مدل OP07 یا TL082
 • سنسور گاز متان و بوتان مدل MQ4
مــزایا
مــعایب
-->