ست آزمایشگاهی آموزش سنسورها و مبدل های مدل B

ست آزمایشگاهی سنسورها و مبدل ها مدل B جهت آموزش نحوه عملکرد و کار با انواع سنسورها و مبدل های دمای NTC , PTC و سنسورهای مجاورتی و سنسورها و مبدل های نوری و رطوبت و ... به دانشجویان رشته های کنترل و ابزار دقیق و مطابق با سرفصل وزارت علوم طراحی و تولید گردیده است.

قابلیت های مجموعه آزمایشگاهی آموزش سنسورها و مبدل ها مدل B:

 • بررسی سنسورهای پیشرفته به همراه مبدل های مورد نیاز
 • بررسی سنسورهای صنعتی و خانگی و اداری پایه
 • مطابق با سر فصل های آموزشی ارایه شده از سوی وزارت علوم

سخت افزار مجموعه آزمایشگاهی آموزشی سنسورها و مبدل ها مدل B:

 • سنسورهای دمای NTC و PTC و ترموکوپل مدل K
 • مبدل سنسورهای دمای NTC و PTC و ترموکوپل مدل K
 • سنسور نوری مدل Photo Resistor
 • سنسور پراکسیمیتی (تایوان یا کره)
 • مبدل سنسور نوری با تقویت کننده های مدل OP07 یا TL082
 • مبدل سنسور پراکسیمیتی مدل 100ms
 • سنسور رطوبت مدل HIH-4000
 • سنسور مغناطیسی Read Relay
 • سنسور گیرنده و فرستنده مادون قرمز مدل TV
 • سنسور آلتراسونیک مدل 40KHz
 • سنسور رنگ مدل TCS230
 • سنسور وزن یا لودسل مدل Full Bridge
 • سنسور روتاری انکدر 100 پالس یا بالاتر
 • سنسور الکتریسیته ساکن با تقویت کننده های مدل OP07 یا TL082
 • سنسور گاز متان و بوتان مدل MQ4
مــزایا
مــعایب
-->