ست آزمایشگاهی آموزش عملگرها و ترانسدیوسر مدل D

مجموعه آزمایشگاه عملگرها و ترانسدیوسر مدل D  دارای قیمت پایین تر نسبت به مدل B جهت آموزش نحوه عملکرد انواع عملگرها (Actuators) مانند پمپ پنوماتیک، شیرهای فشار و فلو پنوماتیک و ...

مجموعه آزمایشگاه عملگرها و ترانسدیوسر مدل D  دارای قیمت پایین تر نسبت به مدل B جهت آموزش نحوه عملکرد انواع عملگرها (Actuators) مانند پمپ پنوماتیک، شیرهای فشار و فلو پنوماتیک، موتور پنوماتیک و ... و همچنین نحوه کار با انواع مبدل ها (Transducers) مانند ترانسدیوسر سنسورهای دمای پنوماتیک به دانشجویان رشته های برق و مکانیک در آزمایشگاه ابزار دقیق و همچنین آزمایشگاههای پنوماتیک طراحی و تولید گردیده است.

سخت افزار ست آزمایشگاهی عملگرها و ترانسدیوسر مدل D:
 • اینورتر موتور AC
 • پمپ پنوماتیک
 • شیر فشار و فلو پنوماتیک مدل دستی
 • شیر ON-OFF مدل مغناطیسی (کره یا تایوان)
 • کوپلینگ های ویژه پنوماتیک
 • فیلتراسیون پنوماتیک (کره یا تایوان)
 • مخزن پنوماتیک (ایران)
 • اتصالات ویژه پنوماتیک (چین)
 • شیر دستی پنوماتیک (کره یا تایوان)
 • موتور پنوماتیک (کره یا تایوان)
 • گیج فشار پنوماتیک (کره یا تایوان)
 • ترانسدیوسر سنسورهای دمای Thermocouple پنوماتیک مدل AD595 برند Analog Device
قابلیت های ست آزمایشگاهی عملگرها و ترانسدیوسر مدل D:
 1. بررسی عملکرد پمپ پنوماتیک
 2. بررسی عملکرد شیر فشار و فلو پنوماتیک
 3. بررسی عملکرد شیر ON-OFF به صورت PWM
 4. بررسی عملکرد مخزن پنوماتیک
 5. بررسی عملکرد شیر دستی پنوماتیک
 6. بررسی عملکرد موتور پنوماتیک
 7. بررسی عملکرد جک پنوماتیک

مــزایا
مــعایب
-->