ست آزمایشگاهی آموزش عملگرها و ترانسدیوسر مدل C

مجموعه آزمایشگاه عملگرها و ترانسدیوسر مدل C جهت آموزش نحوه عملکرد انواع عملگرها (Actuators) مانند پمپ پنوماتیک، شیرهای فشار و فلو پنوماتیک، شیر پروپشنال پنوماتیک و ...

مجموعه آزمایشگاه عملگرها و ترانسدیوسر مدل C جهت آموزش نحوه عملکرد انواع عملگرها (Actuators) مانند پمپ پنوماتیک، شیرهای فشار و فلو پنوماتیک، شیر پروپشنال پنوماتیک، موتور پنوماتیک و ... و همچنین نحوه کار با انواع مبدل ها (Transducers) مانند ترانسدیوسر سنسورهای دمای پنوماتیک، ترانسدیوسر سنسورهای نوری، ترانسدیوسر سنسورهای مجاورتی یا پراکسیمیتی و ... با دانشجویان رشته های برق و مکانیک در آزمایشگاه ابزار دقیق و همچنین آزمایشگاههای پنوماتیک طراحی و تولید گردیده است.

سخت افزار ست آزمایشگاهی عملگرها و ترانسدیوسر مدل C:
 • اینورتر موتور AC
 • پمپ پنوماتیک
 • شیر فشار و فلو پنوماتیک
 • شیر پروپرشنال یا تناسبی پنوماتیک
 • کوپلینگ های ویژه پنوماتیک
 • فیلتراسیون پنوماتیک
 • مخزن پنوماتیک
 • اتصالات ویژه پنوماتیک
 • برد درایور پنوماتیک
 • شیر دستی پنوماتیک
 • موتور پنوماتیک
 • جک پنوماتیک
 • گیج فشار پنوماتیک
 • ترانسدیوسر سنسور فشار پنوماتیک
 • ترانسدیوسر سنسور فلو پنوماتیک
 • ترانسدیوسر سنسورهای دمای PTC, NTC, PT100, Thermocouple پنوماتیک
 • ترانسدیوسر سنسور نوری
 • ترانسدیوسر سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی
قابلیت های ست آزمایشگاهی عملگرها و ترانسدیوسر مدل C:
 1. بررسی عملکرد پمپ پنوماتیک
 2. بررسی عملکرد شیر فشار و فلو پنوماتیک
 3. بررسی عملکرد شیر پروپرشنال پنوماتیک
 4. بررسی عملکرد مخزن پنوماتیک
 5. بررسی عملکرد شیر فشار شکن پنوماتیک
 6. بررسی عملکرد شیر دستی پنوماتیک
 7. بررسی عملکرد موتور پنوماتیک
 8. بررسی عملکرد جک پنوماتیک

مــزایا
مــعایب
-->