ست آزمایشگاهی آموزش عملگرها و ترانسدیوسر مدل B

مجموعه آزمایشگاه عملگرها و ترانسدیوسر مدل B جهت آموزش نحوه عملکرد انواع عملگرها (Actuators) مانند پمپ هیدرولیک، شیرهای فشار و فلو هیدرولیک، شیر پروپشنال هیدرولیک، موتور هیدرولیک و ... و همچنین نحوه کار با انواع مبدل ها (Transducers) مانند ترانسدیوسر سنسورهای دمای هیدرولیک و غیره

مجموعه آزمایشگاه عملگرها و ترانسدیوسر مدل B جهت آموزش نحوه عملکرد انواع عملگرها (Actuators) مانند پمپ هیدرولیک، شیرهای فشار و فلو هیدرولیک، شیر پروپشنال هیدرولیک، موتور هیدرولیک و ... و همچنین نحوه کار با انواع مبدل ها (Transducers) مانند ترانسدیوسر سنسورهای دمای هیدرولیک، ترانسدیوسر سنسورهای نوری، ترانسدیوسر سنسورهای مجاورتی یا پراکسیمیتی و ... با دانشجویان رشته های برق و مکانیک در آزمایشگاه ابزار دقیق و همچنین آزمایشگاههای هیدرولیک طراحی و تولید گردیده است.

سخت افزار ست آزمایشگاهی عملگرها و ترانسدیوسر مدل B:
 • پمپ هیدرولیک
 • اینورتر موتور AC
 • شیر فشار و فلو هیدرولیک
 • شیر پروپشنال یا تناسبی هیدرولیک
 • کوپلینگ های ویژه هیدرولیک
 • فیلتراسیون هیدرولیک
 • مخزن هیدرولیک
 • اتصالات ویژه هیدرولیک
 • فشار شکن هیدرولیک
 • برد درایور هیدرولیک
 • شیر دستی هیدرولیک
 • موتور هیدرولیک
 • جک هیدرولیک
 • گیج فشار هیدرولیک
 • ترانسدیوسر سنسور فشار هیدرولیک
 • ترانسدیوسر سنسور فلو هیدرولیک
 • ترانسدیوسر سنسورهای دمای PTC, NTC, PT100, Thermocouple هیدرولیک
 • ترانسدیوسر سنسور نوری
 • ترانسدیوسر سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی
قابلیت های ست آزمایشگاهی عملگرها و ترانسدیوسر مدل B:
 1. بررسی عملکرد پمپ هیدرولیک
 2. بررسی عملکرد شیر فشار و فلو هیدرولیک
 3. بررسی عملکرد شیر پروپرشنال هیدرولیک
 4. بررسی عملکرد مخزن هیدرولیک
 5. بررسی عملکرد شیر فشار شکن هیدرولیک
 6. بررسی عملکرد شیر دستی هیدرولیک
 7. بررسی عملکرد موتور هیدرولیک
 8. بررسی عملکرد جک هیدرولیک

مــزایا
مــعایب
-->