ست آزمایشگاهی آموزش عملگرها و ترانسدیوسر مدل A

مجموعه آزمایشگاه عملگرها و ترانسدیوسر مدل A جهت آموزش نحوه عملکرد انواع عملگرها (Actuators) مانند پمپ های هیدرولیک و پنوماتیک، شیرهای فشار و فلو هیدرولیک و پنوماتیک، شیرهای پروپشنال هیدرولیکی و پنوماتیکی، موتور هیدرولیک و ... و همچنین نحوه کار با انواع مبدل ها (Transducers) مانند ترانسدیوسر سنسورهای دمای هیدرولیک و پنوماتیک و غیره

مجموعه آزمایشگاه عملگرها و ترانسدیوسر مدل A جهت آموزش نحوه عملکرد انواع عملگرها (Actuators) مانند پمپ های هیدرولیک و پنوماتیک، شیرهای فشار و فلو هیدرولیک و پنوماتیک، شیرهای پروپشنال هیدرولیکی و پنوماتیکی، موتور هیدرولیک و ... و همچنین نحوه کار با انواع مبدل ها (Transducers) مانند ترانسدیوسر سنسورهای دمای هیدرولیک و پنوماتیک، ترانسدیوسر سنسورهای نوری، ترانسدیوسر سنسورهای مجاورتی یا پراکسیمیتی و ... با دانشجویان رشته های برق و مکانیک در آزمایشگاه ابزار دقیق و همچنین آزمایشگاههای هیدرولیک و پنوماتیک طراحی و تولید گردیده است.

سخت افزار ست آزمایشگاهی عملگرها و ترانسدیوسر مدل A:

 • پمپ هیدرولیک
 • اینورتر موتور AC
 • شیر فشار و فلو هیدرولیک
 • شیر پروپشنال یا تناسبی هیدرولیک
 • کوپلینگ های ویژه هیدرولیک
 • فیلتراسیون هیدرولیک
 • مخزن هیدرولیک
 • اتصالات ویژه هیدرولیک
 • فشار شکن هیدرولیک
 • برد درایور هیدرولیک
 • شیر دستی هیدرولیک
 • موتور هیدرولیک
 • جک هیدرولیک
 • گیج فشار هیدرولیک
 • پمپ پنوماتیک
 • شیر فشار و فلو پنوماتیک
 • شیر پروپرشنال یا تناسبی پنوماتیک
 • کوپلینگ های ویژه پنوماتیک
 • فیلتراسیون پنوماتیک
 • مخزن پنوماتیک
 • اتصالات ویژه پنوماتیک
 • برد درایور پنوماتیک
 • شیر دستی پنوماتیک
 • موتور پنوماتیک
 • جک پنوماتیک
 • گیج فشار پنوماتیک
 • ترانسدیوسر سنسور فشار هیدرولیک
 • ترانسدیوسر سنسور فلو هیدرولیک
 • ترانسدیوسر سنسور فشار پنوماتیک
 • ترانسدیوسر سنسور فلو پنوماتیک
 • ترانسدیوسر سنسورهای دمای PTC, NTC, PT100, Thermocouple هیدرولیک
 • ترانسدیوسر سنسورهای دمای PTC, NTC, PT100, Thermocouple پنوماتیک
 • ترانسدیوسر سنسور نوری
 • ترانسدیوسر سنسور مجاورتی یا پراکسیمیتی

قابلیت های ست آزمایشگاهی عملگرها و ترانسدیوسر مدل A:

 1. بررسی عملکرد پمپ هیدرولیک
 2. بررسی عملکرد شیر فشار و فلو هیدرولیک
 3. بررسی عملکرد شیر پروپرشنال هیدرولیک
 4. بررسی عملکرد مخزن هیدرولیک
 5. بررسی عملکرد شیر فشار شکن هیدرولیک
 6. بررسی عملکرد شیر دستی هیدرولیک
 7. بررسی عملکرد موتور هیدرولیک
 8. بررسی عملکرد جک هیدرولیک
 9. بررسی عملکرد پمپ پنوماتیک
 10. بررسی عملکرد شیر فشار و فلو پنوماتیک
 11. بررسی عملکرد شیر پروپرشنال پنوماتیک
 12. بررسی عملکرد مخزن پنوماتیک
 13. بررسی عملکرد شیر فشار شکن پنوماتیک
 14. بررسی عملکرد شیر دستی پنوماتیک
 15. بررسی عملکرد موتور پنوماتیک
 16. بررسی عملکرد جک پنوماتیک

مــزایا
مــعایب
-->