ماژول آزمایشگاهی اینترفیس سیمولینک متلب

ماژول آزمایشگاهی اینترفیس متلب قابلیت ارتباط با پلنت های آزمایشگاهی متنوعی را داراست که استفاده از آن جهت ارتقاء آزمایشگاه های مختلف مهندسی برق مانند کنترل، الکترونیک، قدرت، مخابرات و همچنین مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و ... پیشنهاد می گردد.

در واقع با استفاده از ماژول اینترفیس متلب دانشجو می تواند  نتایج انواع آزمایش های دروس کنترل خطی و غیر خطی را که توسط پلنت های آزمایشگاهی کنترل، مخابرات، آزمایشگاه ماشین های الکتریکی و ... انجام می دهد را به صورت Real Time هم در محیط متلب و هم به صورت سخت افزاری مشاهده نماید.

با نصب و استفاده از ماژول آزمایشگاهی اینترفیس سیمولینک متلب می توان آموزنده (پلنت هایی آزمایشگاهی برق و کنترل) را به صورت آنلاین از طریق نرم افزار متلب کنترل نمود، این قابلیت سبب می گردد که آموزش بصورت آکادمیک و یکپارچه صورت پذیرد.
در این ماژول از یک سو دانشجو با داشتن مدل ریاضی آموزنده و شبیه سازی آن در محیط نرم افزاری متلب نتایج شبیه سازی را به دست آورده و از سوی دیگر با اجرای کنترل کننده دلخواه روی آموزنده واقعی از طریق نرم افزار متلب نتایج سیستم واقعی را مشاهده و به دست می آورد. بدین ترتیب دانشجو علاوه بر توانایی تحلیل نتایج انواع کنترل کننده ها روی سیستم واقعی امکان مقایسه نتایج واقعی را با داده های شبیه سازی شده دارد.
یکی دیگر از مزایای مهم این ماژول آزمایشگاهی به دست آوردن انواع داده های دلخواه است. به طوری که با استفاده از این اینترفیس آزمایشگاهی کاربر می تواند داده های مورد نیاز که بدست آوردن برخی از آنها در شرایط عادی بسیار سخت و پر هزینه است به سادگی و با هزینه اندک بدست آورد. به عنوان مثال نتایج حالت گذرا یا نتایج خروجی انواع فیلترهای آنالوگ یا دیجیتال به سادگی در نرم افزار متلب در دسترس است و از آنجایی که این ماژول امکان برقراری ارتباط مستقیم و فیزیکی از یک سو با متلب و از سوی دیگر با آموزنده را دارد می توان از تمام امکانات نرم افزار متلب روی آموزنده استفاده نمود.

مــزایا
مــعایب
-->