ماژول آزمایشگاهی نمایشگر سرعت و موقعیت

ماژول نمایشگر سرعت و موقعیت امکان نمایش همزمان موقعیت، سرعت، صفر نمودن موقعیت و نشانگر جهت حرکت رابه صورت آنلاین داشته و با سرو موتورها کاملاً سازگار است. این ماژول آزمایشگاهی دارای منبع تغذیه مجزا و ایزوله جهت راه اندازی ماژول های داخلی می باشد.

ماژول آزمایشگاهی نمایشگر سرعت و موقعیت که در سرو موتور مدل A به صورت پیشفرض قرار داده شده است و با سروموتور مدل B نیز کاملاً سازگار است و ورودی تغذیه ی آن مجزا بوده و با ولتاژ 220 ولت برق شهر تغذیه می گردد.
این ماژول جهت نمایش آنلاین سرعت و زاویه خروجی موتور می باشد. ورودی های B و A و منفی در این ماژول به پایانه های متناظر در ماژول ترانسدیوسر سرو موتور متصل می گردد. دکمه RESET در این ماژول نمایشگر موقعیت را صفر می کند. همچنین جهت آزمایش برخی مشخصات و مشاهده نتیجه دانشجو می تواند ورودی های متناظر A و B را جابجا متصل نماید.

مــزایا
مــعایب
-->