پلنت آزمایشگاهی کنترل صنعتی

تجهیز آزمایشگاهی کنترل صنعتی دانشجو توسط روش هایی که در درس کنترل خطی فرا گرفته است می تواند برای سیستم کنترل صنعتی کنترل کننده ها را طراحی نماید و با اعمال آن نتایج را به صورت عملی به دست می آورد. بنابر این دانشجو در آزمایشگاه کنترل، می تواند بین نتایج شبیه سازی سیستم و مقادیری که در آزمایش عملی به دست می آورد مقایسه عینی انجام دهد.

آزمایش هایی که دانشجو می تواند با پلنت آزمایشگاهی کنترل صنعتی انجام دهد:
آزمایش شماره 1 - شناسایی مدل ریاضی قسمت FeedBack Level Mix و Trigger Pump Cold پلنت آزمایشگاهی کنترل صنعتی
آزمایش شماره 2 - طراحی کنترل کننده پیشفاز به روش مکان هندسی ریشه ها سیستم های FeedBack Level Mix و Trigger Pump Cold
آزمایش شماره 3 - طراحی کنترل کننده پس فاز FeedBack Level Mix و Trigger Pump Cold
آزمایش شماره 4 - طراحی کنترل کننده پیش فاز به روش پاسخ فرکانس FeedBack Level Mix و Trigger Pump Cold
آزمایش شماره 5 - طراحی کنترل کننده پسفاز به روش پاسخ فرکانسی FeedBack Level Mix و Trigger Pump Cold
آزمایش شماره 6 - بررسی اثر اشباع بر عملکرد سیستم کنترلی FeedBack Level Mix و Trigger Pump Cold
آزمایش شماره 7 - بررسی کنترل کننده PID در سیستم های FeedBack Level Mix و Trigger Pump Cold
آزمایش شماره 8 - طراحی کنترل کننده P با معیار زیگلر نیکولز برای FeedBack Level Mix و Trigger Pump Cold
آزمایش شماره 9 - طراحی کنترل کننده PI با معیار زیگلر نیکولز برای قسمت های FeedBack Level Mix و Trigger Pump Cold
آزمایش شماره 10 - طراحی کنترل کننده PID با معیار زیگلر نیکولز برای قسمت های FeedBack Level Mix و Trigger Pump Cold
آزمایش شماره 11 - طراحی کنترل کننده PID با سایر معیارها برای قسمت های FeedBack Level Mix و Trigger Pump Cold
انجام تمام آزمایش های فوق برای قسمت های FeedBack Level Mix و Trigger Pump Hot
انجام تمام آزمایش های فوق برای قسمت های FeedBack Hot Mix و FeedBack Culd Mix و  Trigger Pump Hot و Trigger Pump Culd

سخت افزار این تجهیز آزمایشگاهی شامل موارد زیر است:

 • رک آزمایشگاهی
 • تانک ذخیره
 • تانک همزن یا میکسر
 • موتور پمپ آب سرد
 • موتور پمپ آب گرم
 • درایور پمپ آب سرد
 • درایور پمپ آب گرم
 • هیتر و مخزن هیتر
 • کندانسور و اواپراتور و مخزن مربوطه
 • سنسور دمای آب گرم
 • سنسور دمای آب سرد
 • نمایشگر دمای آب گرم
 • نمایشگر دمای آب سرد
 • ترانسدیوسر سنسور دمای آب گرم
 • ترانسدیوسر سنسور دمای آب سرد
 • سنسور سنجش ارتفاع
 • نمایشگر ارتفاع
 • ترانسدیوسر سنسور ارتفاع
 • سنسور دمای مخزن میکسر
 • نمایشگر دمای مخزن میکسر
 • ترانسدیوسر دمای مخزن میکسر
 • لوله های ارتباطی استاندارد و مقاوم در برابر اکسیداسیون
 • اتصالات و فیکسچرهای استاندارد و مقاوم در برابر اکسیداسیون
 • پنل آزمایشگاهی
 • سوکت ها و اتصالات و تست پ.ینت های آزمایشگاهی
 • کابل تغذیه
 • چراغ سیگنال پاور
 • باکس قطعات
 • ترانسدیوسرهای PLC
 • ارتباط ها و کوپلینگ مجتم جهت ارتباط
 • پنل آزمایشگاهی ارتباطی
 • نشاندهنده های الکتریکی

قابلیت های تجهیز آزمایشگاهی کنترل صنعتی عبارت است از:

 • کنترل دمای آب سرد
 • کنترل دمای اب گرم
 • کنترل دما با میکس آب گرم و سرد
 • استفاده به عنوان سیستم کنترل غلظت
 • کنترل سطح مایع
 • توانایی ایجاد اختلال در آب سرد
 • توانایی ایجاد اختلال در آب گرم
 • قابلیت استفاده به صورت SISO
 • قابلیت استفاده به صورت MIMO یا چند متغیره
 • بافرینگ تمام ورودی ها و خروجی ها
 • توانایی ارتباط با ماژول متلب
 • توانایی ارتباط با کنترل کننده های PID و Lead&Lag و فضای حالت و On-Off و ....
 • سازگاری کامل با آب مقطر
 • قابلیت شناسایی سیستم
 • قابلیت بررسی چندین مشخصه به صورت همزمان
 • قابلت ارتباط با انواع PLC
مــزایا
مــعایب
-->