ست آزمایشگاهی بررسی سیستم های قدرت مدل C

ستاپ آزمایشگاهی بررسی سیستم های قدرت مدل C جهت آموزش عملی نحوه سنکرون کردن دو شبکه قدرت و بررسی تئوری تاثیر بارهای سلفی و خازنی در شبکه های قدرت و همچنین آزمایش های خطاهای متقارن و نامتقارن شبکه های قدرت و ... به دانشجویان برق قدرت در آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت طراحی و تولید گردیده است.

سخت افزار آموزنده بررسی سیستم های قدرت مدل C شامل موارد زیر است:
 1. یک عدد ژنراتور سنکرون
 2. یک عدد موتور آسنکرون
 3. یک عدد اینورتر
 4. ضریب قابل تغییر سلفی
 5. ضریب قابل تغییر خازنی
 6. مقاومت نول
 7. یک عدد خط انتقال شبیه سازی شده 120 کیلو ولت
 8. ولتمتر مجزا برای هر فاز
 9. آمپرمتر مجزا برای هر فاز
 10. سنکرونسکوپ
 11. فیوزهای محافظتی برای هر فاز
 12. محافظ دو فاز برای هر موتور
 13. پنل خط انتقال
 14. پنل محافظت و درایور
 15. کوپلینگ مجزا جهت موتور و ژنراتور
 16. رله های محافظتی
 17. ولتاژ ایزوله متغیر DC
قابلیت های آموزنده بررسی سیستم های قدرت مدل C شامل موارد زیر است:
 • بررسی تئوری سلف و خازن شبکه های قدرت
 • آزمایش خطاهای نامتقارن در شبکه های قدرت
 • آزمایش خطاهای متقارن در شبکه های قدرت
 • بررسی اتصال کوتاه در شبکه های قدرت
 • بررسی اتصال همراه با مقاومت
 • ولتاژ کاملاً ایزوله
 • محاسبات اتصال کوتاه
 • قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی دلخواه تا 380 ولت
 • مطابق با سرفصل درس بررسی سیستم های قدرت
مــزایا
مــعایب
-->