آی سی گیت NAND کلکتور باز SN7438

آی سی SN7438N یک IC گیت NAND است که شامل 4 گیت NAND که هر کدام دارای 2 ورودی هستند می باشد.

آی سی SN7438N یک IC گیت NAND است که شامل 4 گیت NAND که هر کدام دارای 2 ورودی هستند می باشد. خروجی این آی سی به صورت کلکتور باز است که برای اینکه بطور صحیح کار کند، می بایست یک مقاومت Pull Up در خروجی این آی سی قرار دهیم.
مزایای آی سی های با خروجی کلکتور باز به شرح زیر است:
  • می توانیم جریانی که می خواهیم به بار بدهیم را تحت کنترل داشته باشیم.
  • قابلیت ساخت توابع Wired-OR فعال شونده با سطح Low و یا Wired-AND فعال شونده با سطح High را دارند. می دانیم که Wired-OR و Wire-AND به گیت های منطقی گفته می شود که با المان های پسیو، مثل دیود و مقاومت ساخته شوند.
  • برای تولید ولتاژ خروجی با سطح بالا (High-Level Output Voltage(V_OH)) اشاره کرد می توان به کار برد.
مــزایا
مــعایب
-->