آی سی گیت (OR) SN74S32N

آی سی SN7432 یک IC گیت OR که شامل 4 گیت OR مستقل از هم که هر کدام دارای 2 ورودی است می باشد. آی سی های سری 5427، سری نظامی این آی سی است و رنج دمایی آن آی سی بسیار وسیع تر است.

مــزایا
مــعایب
-->