آی سی مالتی پلکسر 74HCT257

آی سی 74HCT257N یک آی سی شامل 4 مالتی پلکس 2 ورودی با وضعیت خروجی 3-state است.

آی سی 74HCT257N یک آی سی شامل 4 مالتی پلکس 2 ورودی با وضعیت خروجی 3-state است.
می دانیم که در مالتی پلکسها دو یا چند ورودی داریم و فقط یک خروجی. این آی سی هم شامل 4 مالتی پلکس مستقل از هم است که هر کدام 2 ورودی و یک خروجی مختص خود را دارند.
یک پایه S هم داریم که آدرس ورودی را مشخص می کند. می دانیم که چون فقط دو ورودی داریم بنابراین یک بیت برای آدرس دهی کافیست:
2^1=2
یک بیت OE هم داریم که برای فعالسازی وضعیت
3-state می باشد.
مــزایا
مــعایب
-->