آی سی بافر SN74HC245N

آی سی SN74HC245N یک IC است که شامل 8 بافر دو طرفه با 3state می باشد.

آی سی SN74HC245N یک IC است که شامل 8 بافر دو طرفه با 3state می باشد. به این معنا که دو پورت داده 8 بیتی وجود دارد. حال از هر طرف که داده را وارد کنیم، از طرف دیگر می توان داده بافر شده را دریافت کرد. منتهی باید توسط پایه Direction جهت اطلاعات را که از کدام پورت می خواهیم داده را وارد کنیم، مشخص کنیم.
همچنین توسط پایه فعالساز خروجی، می توان وضعیت 3state را فراهم کرد. از آی سی 74HC245 در تبادل اطلاعات آسنکرون دوطرفه بین باس های داده، استفاده می شود.

مــزایا
مــعایب
-->