آی سی بافر 74HC244N

آی سی 74HC244 یک IC است که شامل 8 بافر با 3-state می باشد. این 8 بافر به دو دسته 4 تایی تقسیم می شوند که هر دسته یک پایه فعالساز خروجی دارد که بواسطه آن می توان خروجی را در وضعیت 3-state برد.

مــزایا
مــعایب
-->