آی سی اینورتر (گیت NAND) SN7405N

آی سی SN7405N یک IC اینورتر (معکوس کننده) است که شامل 6 گیت NOT مستقل می باشد.

آی سی SN7405N یک IC اینورتر (معکوس کننده) است که شامل 6 گیت NOT مستقل می باشد. نوع ترانزیستوری که در این گیت ها استفاده شده، BJT است و خروجی گیت به صورت کلکتور باز(Open Collector) است. به این معنا که می بایست در خروجی گیت حتما یک مقاومت Pull Up قرار داد. مزیت کلکتور باز بودن خروجی گیت این است که بتوانیم جریانی که می خواهیم به بار بدهیم را تحت کنترل خودمان درآوریم، طبق رابطه زیر:

حتی می توان برای فاصله های بالا و فرکانس بالا بجای Rc از منبع جریان استفاده کرد.


مــزایا
مــعایب
-->