آی سی شمارنده باینری 74HC4520

آی سی 74HC4520 یک IC شمارنده باینری است که شامل دو شمارنده باینری 4بیتی سنکرون می باشد. این آی سی مشابه آی سی 74HC4518 می باشد، با این تفاوت که خروجی این آی سی دیگر عدد BCD نیست بلکه باینری است. از آی سی 74HC4520 می توان در مدارات مقسم فرکانس استفاده کرد.
مــزایا
مــعایب
-->