آی سی درایور سون سگمنت 74HC4511

آی سی 74HC4511 یک IC راه انداز سون سگمنت است که ورودی این آی سی یک عدد BCD (با چهار آدرس ورودی از پایه D1 تا D4) و خروجی آی سی هم به سون سگمنت متصل می شود. بنابر این می توان گفت که آی سی 74HC4511 در واقع یک مبدل BCD به سون سگمنت یا BCD TO 7SEGMENT است
مــزایا
مــعایب
-->