آی سی بافر SN7407N

آی سی SN7407N یک IC بافر است که شامل 6 بافر داخلی می باشد. خروجی این آی سی به صورت کلکتور باز (Open Collector) است.

 

آی سی SN7407N یک IC بافر است که شامل 6 بافر داخلی می باشد. خروجی این آی سی به صورت کلکتور باز (Open Collector) است. همانطور که می دانیم سطوح ولتاژ در منطق TTL به شکل زیر است:

و سطوح منطقی در منطق MOS به شکل زیر است:
 
 
تغذیه این آی سی 7 ولت است. و ورودی آی سی با منطق TTL کار میکند و خروجی آن با منطق MOS، لذا به این آی سی مبدل منطق TTL (صفر و 5 ولت) به MOS (صفر و 30 ولت) نیز می گویند. خروجی آی سی 7417 بین 0 و 15 ولت می باشد.
از آی سی SN7407N در راه اندازی بارهای با جریان بالا (مانند لامپ و رله ها) است. آی سی 7407 دارای حداقل ولتاژ شکست 30 ولت است.
مــزایا
مــعایب
-->