آی سی رگولاتور قابل تنظیم LT1185

آی سی رگولاتور LT1185 یک آی سی رگولاتور Low Dropout است.

آی سی رگولاتور LT1185 یک آی سی رگولاتور Low Dropout است. به این معنا که مقدار کمی ولتاژ روی خود رگولاتور افت می کند. در واقع ولتاژ Dropout با مقدار مقاومت ترانزیستور عبوری رگولاتور نسبت مستقیم دارد. هرچه مقاومت ترانزیستور عبوری رگولاتور کمتر باشد، بهتر است و ولتاژ Dropout نیز کمتر می شود. ولتاژ Dropout خود را در جریان کشی های بالا، بیشتر نشان می دهد. زیرا که جریان کشی زیاد از خروجی رگولاتور باعث افت ولتاژ بیشتر روی مقاومت ترانزیستور عبوری می شود و هرچه این مقاومت کمتر باشد، افت ولتاژ نیز کمتر می شود. ولتاژ خروجی این آی سی رگولاتور LT1185 بین 2.5V تا 25V با دقت 1%، متغیر است. از خروجی این IC می توان ولتاژ مثبت و منفی استاندارد دریافت کرد. همچنین می توان برای خروجی این رگولاتور، محدودیت جریان قابل تنظیم دقیق در رنج 0 تا 3A با استفاده از یک مقاومت 1.8W خارجی، ایجاد کرد. یک مدار کنترل جریان داخلی ثابت نیز برای زمانی که اگر تصادفا تنظیم محدودیت جریان از رنج خارج باشد وجود دارد.
مقاومت ترانزیستور عبوری: 0.25 اهم
قابلیت خاموش کردن رگولاتور: بله
ولتاژ Dropout رگولاتور: 0.75 ولت در جریان خروجی 3 آمپر
نویسنده: مهندس موحد
مــزایا
مــعایب
-->