آی سی ولتاژ مرجع LM336M-2.5

ی سی LM336M-2.5 یک آی سی شامل یک دیود زنر رگولاتور شنت برای درست کردن یک ولتاژ مرجع با دقت 2.5V می باشد.

آی سی LM336M-2.5 یک آی سی شامل یک دیود زنر رگولاتور شنت برای درست کردن یک ولتاژ مرجع با دقت 2.5V می باشد. این آی سی یکپارچه، بعنوان یک دیود زنر 2.5 ولتی با ضریب حرارتی پایین و مقاومت دینامیکی 0.2Ω کار میکند. این آی سی یک آی سی 3 پایه است که علاوه بر پایه های آند و کاتد، یک پایه سومی هم دارد که اجازه می دهد ولتاژ مرجع و ضریب حرارتی به آسانی تنظیم شوند.
آی سی LM336M-2.5 یک ولتاژ مرجع 2.5 ولتی درست می کند که بعنوان مثال از آن می توان در موارد زیر استفاده کرد:
1. ولتمترهای دیجیتالی
2. منابع تغذیه
3. مدارات آپ امپی
مــزایا
مــعایب
-->