آی سی رگولاتور قابل تنظیم LM317T

آی سی LM317T یک رگولاتور ولتاژ قابل تنظیم 3 پایه که ولتاژ خروجی آن مثبت است می باشد.

آی سی LM317T یک رگولاتور ولتاژ قابل تنظیم 3 پایه که ولتاژ خروجی آن مثبت است می باشد. محدوده ولتاژ خروجی آی سی 1.2V تا 37V می باشد. جریانی که این آی سی می تواند بدهد، 1.5A است.
راه اندازی این آی سی بسیار ساده است و فقط نیاز به دو عدد مقاومت برای تنظیم ولتاژ خروجی دارد.همچنین پارامترهای "رگولاسیون خط" و "رگولاسیون بار" در این آی سی رگولاتور، از رگولاتورهای ثابت(Fixed) بهتر است.
می دانیم که تعاریف رگولاسیون خط و رگولاسیون بار به صورت زیر است:

(خط رگولاسیون) R_n=(ΔV_O/V_O)/V_I ×100 [%/V]

رگولاسیون خط بیان کننده تغییرات ولتاژ خروجی در ازای تغییرات ولتاژ ورودی است. قاعدتاً این مقدار هرچه کمتر باشد بهتر است.

(بار رگولاسیون) R_d=(V_NL/V_FL)/V_FL ×100

رگولاسیون بار بیان کننده تغییرات ولتاژ خروجی در ازای تغییرات بار است. قاعدتاً این مقدار هرچه کمتر باشد بهتر است.

سایر مشخصات محصول

نوع خروجی : مثبت - قابل تنظیم
حداقل ولتاژ خروجی قابل تنظیم : 1.2 ولت
حداکثر ولتاژ خروجی قابل تنظیم : 37 ولت
جریان خروجی : 1.5 آمپر
نوع قاب : TO-220-3
تعداد پایه : صفر درجه سانتی گراد
حداقل دمای عملیاتی : 125 درجه سانتی گراد

-->