رگولاتور قابل تنظیم LM338T

آی سی رگولاتور LM338T یک رگولاتور ولتاژ مثبت قابل تنظیم با با جریان خروجی 5 آمپر و ولتاژ خروجی 1.24 ولت تا 32 ولت است.

آی سی رگولاتور LM338T یک رگولاتور ولتاژ مثبت قابل تنظیم با با جریان خروجی 5 آمپر و ولتاژ خروجی 1.24 ولت تا 32 ولت است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد رگولاتور ولتاژ LM338 محدود کننده جریان وابسته به زمان است. مدارات محدود کننده جریان اجازه می دهند تا جریان های تا 12 آمپر در کوتاه ترین زمان از رگولاتور عبور کنند. ای خصوصیت به LM338 اجازه می دهد تا تحت بارهای سنگین و گذرا به سرعت راه اندازی شود. تحت شرایط بارهای ثابت، جریان تا حد اندازه مجاز تعریف شده برای رگولاتور کاهش میابد. این رگولاتور از حفاظت داخلی در برابر افزایش اضافه بار برخوردار است. این حفاظت حتی زمانی که پین تنظیم ولتاژ از مدار جدا شود نیز عمل می کند. از رگولاتور LM338 در کاربردهای منابع تغذیه قابل تنظیم و تنظیم کننده های جریان ثابت و همچنین شارژر باطری ها استفاده می شود
مــزایا
مــعایب
-->