آی سی تایمر NE555P

آی سی زمان سنج NE555 یک IC مدار مجتمع بسیار پایدار است که قادر به تولید تاخیر زمانی و یا نوسان میباشد.

آی سی زمان سنج NE555 یک IC مدار مجتمع بسیار پایدار است که قادر به تولید تاخیر زمانی و یا نوسان میباشد. از این IC می توان در سه مد زیر استفاده کرد:
1- مد مونو استابل (MonoStable) که در این حالت آی سی 555 می تواند پاس تولید کند و برای کاربردهای مدولاسیون عرض پالس (PWM) ، زمان سنجی و ... از این حالت استفاده کرد.
2- مد استابل که تراشه در واقع یک نوسان ساز میشود و می توان برای کاربردهای تولید صدا ، تبدیل مقدار آنالوگ به دیجیتال و ... استفاده کرد.
3- مد بای استابل یا اشمیت تریگر (Schmit Trigger) که میتوان از IC به عنوان یک فلیپ فلاپ استفاده کرد.
مــزایا
مــعایب
-->