آی سی دیکودر تن MT8870DE

آی سی MT8870D یک IC  دیافت کننده تن یا DTMF Reciever است که دو وظیفه فیلتر تقسیم باند و رمزگشایی دیجیتال را انجام می دهد.

آی سی MT8870D یک IC  دیافت کننده تن یا DTMF Reciever است که دو وظیفه فیلتر تقسیم باند و رمزگشایی دیجیتال را انجام می دهد. بخش فیلتر از تکنیک سویچ خازن ها برای گروه های فیلتر بالاگذر و پایین گذر استفاده می کند و بخش دیکودر از روش شمارش دیجیتال برای رمزگشایی تمام 16 ذوج تن dtmf در یک کد 4 بیتی استفاده می کند. با قرار دان امکاناتی نظیر ورودی آمپلیفایر تفاضلی ، نوسان ساز ساعت و باس سه حالته لچ شده در درون تراشه قطعات لازم برای راه اندازی این IC به حداقل ممکن رسیده است.

مــزایا
مــعایب
-->