آی سی زنگ KA2411

آی سی KA2411 یک IC مدار مجتمع دو قطبی است که به منظور جایگزینی زنگ تلفن طراحی شده است.

مــزایا
مــعایب
-->